6468692235911168 G Square 尚購 TOMICA 街道場景地墊 呢張沙灘墊可以俾小朋友喺屋企以模擬日本街道場景玩🚗🚙🚚🚛🚜🏎🏍🛵🛺 🚘 📆截單日期: 6月1日 📆 ⛔預計到貨日:7月尾⛔ 💰每張 $88💰 呢張地墊除咗可以喺屋企用,仲可以拎去野餐、沙灘玩,質地防水仲要係日本製造有保證 🏆 ✅日本🇯🇵製造 ✅防水防污質料製造容易清潔 📐Size 90 x 120cm Product #: gsquare-TOMICA 街道場景地墊 2022-06-18 Regular price: $HKD$108.0 Available from: G Square 尚購In stock