4950702834188288
BRUNO | BOE090 | IH 電磁爐 * 「BRUNO 」產品非常熱賣,請預先跟客服確認仍有貨存,方才下單。 查詢及訂購:2153 3199 (https://wa.me/85221533199) 【日系柔和色調電磁爐,一起圍在餐桌享用熱騰騰的美食】 圍在餐桌享用熱騰騰的美食是最幸福的!BRUNO推出全新 IH Cooking Heater電磁爐,一邊 Product #: gsquare-BRUNO | BOE090 | IH 電磁爐 2024-03-22 Regular price: $HKD$964.0 Available from: G Square 尚購In stock