5215898145259520 G Square 尚購 抑菌淨水磁化離子水蓮蓬頭 | 韓國IONSPA - 現貨(三日工作天內寄出) 【抑菌淨水磁化離子水蓮蓬頭 | 韓國IONSPA】 永久性使用,不需要花費驚人的濾芯替換費用! 仲通過葡萄球菌、大腸桿菌抑菌測試的花灑?,過濾效果比其他物質高187倍??? 愛美人仕注意!!想解決皮膚人仕注意喇!!韓國最強IONSPA花灑!!!你值得擁有! 今次我地今次要介紹既呢個韓國花灑頭,佢最標榜就係為皮膚做 Product #: gsquare-抑菌淨水磁化離子水蓮蓬頭 | 韓國IONSPA - 現貨(三日工作天內寄出) 2022-08-04 Regular price: $HKD$199.0 Available from: G Square 尚購In stock